Home

Ciepłownia Zasanie

[ PGNiG Termika Energetyka Przemyśl sp. z o.o. ]

Nasza działalność

Głównym zadaniem PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o. o. jest ukierunkowanie działalności osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego miasta Przemyśl

poprzez zapewnienie stabilnych dostaw ciepła przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska naturalnego i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń generowanych przez jednostki wytwórcze w Ciepłowni Zasanie.

Aktualnie za produkcję ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego odpowiadają źródła wytwórcze:

  • 2 kotły wodne rusztowe WR-25 o mocy 29 MW
  • 1 kocioł wodny, rusztowy WR-10 o mocy 10 MW
  • 1 kocioł wodny, rusztowy WR-12 o mocy 12 MW
  • Łączna moc zainstalowana Ciepłowni Zasanie wynosi 80 MW.
[ ciepłownia zasanie ]

Zadbamy o Twoją energię

image box

Aktualności

Nowe Informacje

image box

Bank Inicjatyw

Widok ogólny

image box

Aktualne postępowania

Bieżące zamówienia

[ Why Choose Us ]

Most of the People Choose Us

100% Secure

Lorem ipsum is simply free text used by copytyping refreshing Neque porro.

Flexible Plans

Lorem ipsum is simply free text used by copytyping refreshing Neque porro.

24/7 Awesome Support

Lorem ipsum is simply free text used by copytyping refreshing Neque porro.

Trusted Company

Lorem ipsum is simply free text used by copytyping refreshing Neque porro.

Save Money

Lorem ipsum is simply free text used by copytyping refreshing Neque porro.

Safe Investment

Lorem ipsum is simply free text used by copytyping refreshing Neque porro.

Flexible Plans

Lorem ipsum is simply free text used by copytyping refreshing Neque porro.

Trusted Company

Lorem ipsum is simply free text used by copytyping refreshing Neque porro.

Safe Investment

Lorem ipsum is simply free text used by copytyping refreshing Neque porro.
[ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ]

Have Any Questions?

  • Lorem Ipsum is not simply random text
  • If you are going to use a passage
  • Making this the first true generator on the Internet
  • Lorem Ipsum is not simply random text
It depends upon the installation you require and the final estimation can only be given upon visiting the site of installation. Our team of experts will visit the site and will provide a quote.
Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.
Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.
[ Our Testimonials ]

What They Are Saying About Our Company

Electra is the best green energy company with lorem ipsum text is a standard text for all industries. It is one of the best text standards that internet has adopted over the past few years. Recommended.

John Smith
General Manager

Electra is the best green energy company with lorem ipsum text is a standard text for all industries. It is one of the best text standards that internet has adopted over the past few years. Recommended.

Laura Landon
General Manager

Electra is the best green energy company with lorem ipsum text is a standard text for all industries. It is one of the best text standards that internet has adopted over the past few years. Recommended.

Steve Smith
Factory Owner
0
Obiektów
0
Zadowolonych Klientów
0
Specjalistów
0
Lat Doświadczenia

Odpowiemy na Pańswa Pytania

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE
dotyczące wzrostu cen ciepła

Działając w imieniu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o.o. i odnosząc się do materiału zawartego w wydaniu Aktualności Informacje z Podkarpacia emitowanego w dniu 21.02.2024 r. o godzinie 18:30 po raz kolejny informujemy, iż wzrost cen energii (zarówno energii elektrycznej jak i ciepła) to powszechny problem, który występuje w całej Polsce oraz w innych państwach europejskich i jest spowodowany w głównej mierze czynnikami zewnętrznymi, związanymi z wojną na Ukrainie oraz wzrostem obciążeń dla Spółki, na które składają się głównie:
1. Cena paliwa węglowego dla ciepłownictwa - we wrześniu 2021 roku cena węgla dla naszej Spółki wynosiła około 324 zł za tonę, natomiast już w styczniu 2023 roku indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął cenę aż 1098 zł za tonę, a więc wzrósł o blisko 340 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku.
2. Cena uprawnień do emisji CO2 (EU ETS) - należy wskazać, że w lutym 2023 roku przekroczyła 100,07 EUR za tonę CO2, podczas gdy w 2021 roku cena ta wyniosła 53,56 EUR, a w 2020 roku zaledwie 30,96 EUR za tonę CO2.
3. Wzrost kosztów stałych i zmiennych, w tym energii elektrycznej, kosztów pracowniczych czy rosnących wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury ciepłowniczej.
Mając powyższe na uwadze Spółka skierowała pismo do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w celu skorygowania taryfy dla ciepła o bieżące i przyszłe koszty związane z działalnością Spółki. Po weryfikacji wniosków złożonych przez Spółkę, Prezes URE zatwierdził korektę taryfy dla ciepła w dniu 12.12.2023 r. na cenę 114,72 zł/GJ, wprowadzona taryfa dała wzrost średnich cen ciepła o 12,23 % w stosunku do zatwierdzonej taryfy dla ciepła z 17.02.2023 r.
Prezes URE dokonuje oceny takiego wniosku na podstawie odpowiednich przepisów prawa energetycznego i decyduje czy wskazane przez wnioskodawcę pozycje kosztowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzasadnionych, a więc tych, które zgodnie z prawem, mogą stanowić podstawę wyliczenia ceny ciepła dla odbiorców. Nie ma prawnej możliwości, żeby w ramach takich kosztów zostały uwzględnione pozycje niepozostające w merytorycznym związku z działalnością wytwórczą.
Podnoszenie cen ciepła jest nieuniknione w obliczu rosnących kosztów produkcji i utrzymania systemów grzewczych opartych na węglu kamiennym, które wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych w celu dostosowania ich do spalania biopaliwa, co w przyszłości może mieć korzystny wpływ na ograniczenie kosztów, a tym samym cenę za wyprodukowane ciepło.
Pragniemy zapewnić, że jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne podejmujemy wszelkie możliwe starania w celu minimalizacji wpływu podwyżek na Państwa budżet domowy. Naszym celem jest zapewnienie stabilności oraz wysokich usług ciepłowniczych pomimo trudności stojących przed nami. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że Spółka zdołała zabezpieczyć i zakontraktować dostawy węgla w takich ilościach, jakości i cenie, że mieszkańcy Przemyśla, przy braku surowca na rynku, nie musieli obawiać się o bezpieczeństwo dostaw ciepła w sezonie grzewczym.
Obecnie stosowana taryfa, pomimo wzrostu, nadal nie pokrywa kosztów wytwarzania ciepła generowanych przez Spółkę. Spółka nie osiąga dodatnich wyników finansowych, więc poniesione straty pokryć będzie musiała samodzielnie wykorzystując wsparcie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że gdyby nie finansowe zaangażowanie Grupy Kapitałowej ORLEN, olbrzymie środki związane ze wzrostem bieżących kosztów oraz wielomilionowych nakładów inwestycyjnych musiałyby pochodzić z budżetu MPEC Przemyśl, co skutkowałoby znaczącym pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego prawdopodobnym upadkiem i w konsekwencji groziłoby zamknięciem głównego źródła ciepła w Przemyślu.

Z poważaniem
Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o.o.

Przemyśl, dnia 26 lutego 2024 r.

This will close in 90 seconds