Działalność

[ Ważne informacje ]

Działalność

Głównym zadaniem PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o. o. jest ukierunkowanie działalności osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego miasta Przemyśl poprzez zapewnienie stabilnych dostaw ciepła przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska naturalnego i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń generowanych przez jednostki wytwórcze w Ciepłowni Zasanie. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu PGNiG Termika Energetyka Przemyśl Sp. o.o.
Łączna moc zainstalowana Ciepłowni Zasanie wynosi 80 MW.

Aktualnie za produkcję ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego odpowiadają źródła wytwórcze:

  • 2 kotły wodne rusztowe WR-25 o mocy 29 MW
  • 1 kocioł wodny, rusztowy WR-10 o mocy 10 MW
  • 1 kocioł wodny, rusztowy WR-12 o mocy 12 MW