Rada Nadzorcza

[ Ważne informacje ]

Rada Nazdorcza

Jest radcą prawnym oraz absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Wydziale Prawa na Universidad de Granada w Hiszpanii. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z podmiotami z sektora energetycznego, branży IT oraz branży budowlanej. Przez wiele lat współpracowała z warszawską kancelarią prawną, jako zarządzająca zespołem prawników, z którym zdobyła wyróżnienie w rankingu Chambers Europe 2017 w kategorii „Zamówienia publiczne”. Od 5 lat związana zawodowo z Departamentem Prawnym i Korporacyjnym PGNiG Termika SA, gdzie kieruje Wydziałem Obsługi Prawnej Klienta Wewnętrznego. Od 2021 roku pełni obowiązki Przewodniczącej Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.
Absolwent wydziału mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera na kierunku Systemy i urządzenia energetyczne. Ukończył studia menadżerskie Executive Master of Business Administration (MBA) uczelni Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 17 lat związany z produkcją w elektrociepłowni Siekierki, gdzie obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Zakładu. Od 2015 pełni obowiązki członka zarządu Zakładu Separacji Popiołów Siekierki, a od 2021 roku, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.
Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera na kierunku Energetyka Cieplna. Ukończył studia menadżerskie Master of Business Administration (MBA) uczelni Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 12 lat związany z PGNiG Termika SA, gdzie przez 11 lat pełnił funkcję kierownika projektów inwestycyjnych, obecnie pracuje na stanowisku Głównego Analityka ds. Strategii Technicznej. Od 2021 roku pełni obowiązki członka Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl
Jest radcą prawnym oraz absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Był przez trzy lata doktorantem na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (studia przerwane z powodów osobistych). Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie zdobyła tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i marketing o specjalności rachunkowość. Ukończyła studia podyplomowe Controlling i Finanse Przedsiębiorstw w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 34 lat związana z MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., od 18 lat pełni obowiązki specjalisty do spraw planowania i kontroli kosztów, m.in. zajmuje się opracowywaniem wniosków i dokumentacji związanych z zatwierdzaniem taryf dla ciepła. Od 2021 roku pełni obowiązki sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl. Od kilkunastu lat związany zawodowo ze spółkami komunalnymi i Urzędem Miejskim w Przemyślu – gdzie pracuje w Biurze Prawnym. Od 2021 roku pełni obowiązki Członka Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.
Jest radcą prawnym oraz absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Był przez trzy lata doktorantem na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (studia przerwane z powodów osobistych). Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc własną firmę doradczą, kierując biurem nadzoru właścicielskiego Miasta Przemyśla i współpracując z podmiotami z sektora gospodarki komunalnej – w tym energetycznego. Pełnił funkcję Koordynatora budowy obwodnicy Miasta Przemyśla. Prowadził likwidację (jako likwidator) i zarządzał (Prezes Zarządu) spółkami kapitałowymi. Był członkiem kilku Rad Nadzorczych. Jako radca prawny obsługiwał wiele postępowań upadłościowych. Specjalizuje się w prawie handlowym i kontraktach. Od kilkunastu lat związany zawodowo ze spółkami komunalnymi i Urzędem Miejskim w Przemyślu – gdzie pracuje w Biurze Prawnym. Od 2021 roku pełni obowiązki Członka Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.