Zarząd

Prezes Zarządu

Krzysztof Gigol

[ Prezes Zarządu ]

Krzysztof Gigol

Absolwent Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ukończył studia menadżerskie Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej.

  • Zasiadał w zarządach oraz piastował wysokie stanowiska menadżerskie w spółkach energetycznych. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w opracowaniu strategii sprzedażowych oraz zarządzaniu zespołami w branży energetycznej i przemysłowej. Efektywnie tworzył nowe struktury i prowadził procesy restrukturyzacji organizacji.
  • Ekspert w zakresie efektywności i niezależności energetycznej, Odnawialnych Źródeł Energii oraz niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
  • Społecznie angażował się w prace Fundacji Ochrony Klimatu PROZON oraz Forum Rozwoju Efektywnej Energii FREE. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje pełniąc rolę eksperta w gospodarczym think-tanku Fundacja Republikańska. Jest autorem artykułów i opracowań o tematyce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym kraju.
  • Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl oraz zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., gdzie jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.
  • Krzysztof Gigol urodził się w 1976 r. Jest instruktorem strzelectwa sportowego i zapalonym żeglarzem.
Członek zarządu

Robert Choma

[ Członek Zarządu ]

Robert Choma

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie- Filia w Rzeszowie. Ukończył podyplomowe studia Akademia Liderów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia Executive MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menadżerskiej
w Warszawie.

  • W latach 1996-1998 wiceprezydent Przemyśla. Od 1998r. przez 4 lata pracował na stanowisku wiceprezesa Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie. W latach 2001-2002 był dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Przez 16 lat (2002-2018) pełnił urząd prezydenta Miasta Przemyśla. W latach 2019-2021 obejmował stanowisko prezesa Zarządu PGE Obrót SA w Rzeszowie.
  • Od 01.04.2022 r. wiceprezes Zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemyśl.
  • Robert Choma urodził się w 1963 roku, żonaty, 2 dzieci.
0 +
Zaopatrzonych Klientów
0 +
Budynków
0 +
Lat na rynku
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.

Oddajemy swoje ciepło!

Naszą energię otrzymujecie Państwo zawsze: na czas,  najtaniej, najlepiej.

Krzysztof Gigol, Prezes Zarządu

[ Our Team ]

Highly Qualified Team Members

Chriss Morison

CEO OF COMPANY

Helga Walker

HEAD OF HUMAN RESOURCES

Harold Perish

HEAD OF LAND TRANSPORT

Marry Helton

HEAD OF OCEAN TRANSPORT

Amanda Brown

HEAD OF CONTRACT LOGISTICS

Nick Davis

HEAD OF AIR TRANSPORT
[ Our Testimonials ]

What They Are Saying About Our Company

Electra is the best green energy company with lorem ipsum text is a standard text for all industries. It is one of the best text standards that internet has adopted over the past few years. Recommended.

John Smith
General Manager

Electra is the best green energy company with lorem ipsum text is a standard text for all industries. It is one of the best text standards that internet has adopted over the past few years. Recommended.

Laura Landon
General Manager

Electra is the best green energy company with lorem ipsum text is a standard text for all industries. It is one of the best text standards that internet has adopted over the past few years. Recommended.

Steve Smith
Factory Owner
[ Zapraszamy do kontaktu ]

Mają Państwo pytania? Odpowiemy na wszystkie

[ Nasi Klienci ]

Zaufali nam

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE
dotyczące wzrostu cen ciepła

Działając w imieniu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o.o. i odnosząc się do materiału zawartego w wydaniu Aktualności Informacje z Podkarpacia emitowanego w dniu 21.02.2024 r. o godzinie 18:30 po raz kolejny informujemy, iż wzrost cen energii (zarówno energii elektrycznej jak i ciepła) to powszechny problem, który występuje w całej Polsce oraz w innych państwach europejskich i jest spowodowany w głównej mierze czynnikami zewnętrznymi, związanymi z wojną na Ukrainie oraz wzrostem obciążeń dla Spółki, na które składają się głównie:
1. Cena paliwa węglowego dla ciepłownictwa - we wrześniu 2021 roku cena węgla dla naszej Spółki wynosiła około 324 zł za tonę, natomiast już w styczniu 2023 roku indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął cenę aż 1098 zł za tonę, a więc wzrósł o blisko 340 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku.
2. Cena uprawnień do emisji CO2 (EU ETS) - należy wskazać, że w lutym 2023 roku przekroczyła 100,07 EUR za tonę CO2, podczas gdy w 2021 roku cena ta wyniosła 53,56 EUR, a w 2020 roku zaledwie 30,96 EUR za tonę CO2.
3. Wzrost kosztów stałych i zmiennych, w tym energii elektrycznej, kosztów pracowniczych czy rosnących wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury ciepłowniczej.
Mając powyższe na uwadze Spółka skierowała pismo do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w celu skorygowania taryfy dla ciepła o bieżące i przyszłe koszty związane z działalnością Spółki. Po weryfikacji wniosków złożonych przez Spółkę, Prezes URE zatwierdził korektę taryfy dla ciepła w dniu 12.12.2023 r. na cenę 114,72 zł/GJ, wprowadzona taryfa dała wzrost średnich cen ciepła o 12,23 % w stosunku do zatwierdzonej taryfy dla ciepła z 17.02.2023 r.
Prezes URE dokonuje oceny takiego wniosku na podstawie odpowiednich przepisów prawa energetycznego i decyduje czy wskazane przez wnioskodawcę pozycje kosztowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzasadnionych, a więc tych, które zgodnie z prawem, mogą stanowić podstawę wyliczenia ceny ciepła dla odbiorców. Nie ma prawnej możliwości, żeby w ramach takich kosztów zostały uwzględnione pozycje niepozostające w merytorycznym związku z działalnością wytwórczą.
Podnoszenie cen ciepła jest nieuniknione w obliczu rosnących kosztów produkcji i utrzymania systemów grzewczych opartych na węglu kamiennym, które wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych w celu dostosowania ich do spalania biopaliwa, co w przyszłości może mieć korzystny wpływ na ograniczenie kosztów, a tym samym cenę za wyprodukowane ciepło.
Pragniemy zapewnić, że jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne podejmujemy wszelkie możliwe starania w celu minimalizacji wpływu podwyżek na Państwa budżet domowy. Naszym celem jest zapewnienie stabilności oraz wysokich usług ciepłowniczych pomimo trudności stojących przed nami. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że Spółka zdołała zabezpieczyć i zakontraktować dostawy węgla w takich ilościach, jakości i cenie, że mieszkańcy Przemyśla, przy braku surowca na rynku, nie musieli obawiać się o bezpieczeństwo dostaw ciepła w sezonie grzewczym.
Obecnie stosowana taryfa, pomimo wzrostu, nadal nie pokrywa kosztów wytwarzania ciepła generowanych przez Spółkę. Spółka nie osiąga dodatnich wyników finansowych, więc poniesione straty pokryć będzie musiała samodzielnie wykorzystując wsparcie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że gdyby nie finansowe zaangażowanie Grupy Kapitałowej ORLEN, olbrzymie środki związane ze wzrostem bieżących kosztów oraz wielomilionowych nakładów inwestycyjnych musiałyby pochodzić z budżetu MPEC Przemyśl, co skutkowałoby znaczącym pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego prawdopodobnym upadkiem i w konsekwencji groziłoby zamknięciem głównego źródła ciepła w Przemyślu.

Z poważaniem
Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o.o.

Przemyśl, dnia 26 lutego 2024 r.

This will close in 90 seconds