Taryfa

 

Taryfa dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl

 

Dnia 12 sierpnia 2022r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr DRE.WRC.4210.29.3.2022.69711.Izm.ESz w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Decyzja została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”, numer 514 (1774) z dnia 12 sierpnia 2022r.

https://bip.ure.gov.pl/download/3/15473/PGNiGTermikaEnergetykaPrzemysl.pdf

 

W dniu 23 lutego 2022r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr DRE.WRC.4210.30.11.2021.69711.I.ESz w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”, numer  121 (1382) z dnia 23 lutego 2022r.

https://bip.ure.gov.pl/download/3/14675/PGNiGTermikaPrzemysl.pdf