Kontakt


  Kontakt

  Ciepłownia

  + 48 504 369 643

  Znajdź nas

  Lokalizacja

  Ciepłownia Zasanie: ul. Emilii Plater 8 37-700 Przemyśl

  Sekretariat

  Zarządu

  16 679 49 91

  Znajdź nas

  Lokalizacja

  Adres do korespondencji:
  ul. Jagiellońska 15, 37-700 Przemyśl
  • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
  • Dane rejestrowe Spółki: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa KRS 0000886150 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS NIP 5242914568, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 6 000 000 zł