20240226 OŚWIADCZENIE dotyczące wzrostu cen ciepła – do pobrania