Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług ochrony i dozoru mienia w budynku Ciepłowni Zasanie, położonym w Przemyślu przy ul. E. Plater 8” złożyła firma:

Soter Ochrona Sp. z o.o.

ul. Obrońców Pokoju 29A

36-100 Kolbuszowa.