PGNiG Termika Energetyka Przemyśl sp. z o.o. informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu zakupowym w trybie przetargu nieograniczonego nr 51/2023 pt.: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy” najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

Wojewódzki Szpital w Przemyślu,
ul. Monte Cassino 18,
37-700 Przemyśl