Odpowiedzi na pytania dot. przetargu pn. „Dostawa do siedziby Zamawiającego odzieży i obuwia roboczego, rękawic ochronnych i środków czystości w oparciu o zestawienie ilościowo-jakościowe zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ”.

Odpowiedzi do pytań dot. przetargu