Najkorzystniejszą ofertę w nieograniczonym postępowaniu przetargowym na zamówienie pn. „ Modernizacja instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 K-4 ograniczonego do mocy 15,0 MW” złożyła firma:

INSTAL-FILTER S.A.

Ul. Północna 1 A, 64-000 Kościan