Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przeprowadzenie wdrożenia, opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie do certyfikacji systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne, a także przygotowanie organizacji do certyfikacji systemu KZR przez uprawnioną Jednostkę Certyfikującą” złożyła firma:

InnoEko Dariusz Zych

ul. Miła 7

05-540 Piskórka