Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu zakupowym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie ogrodzenia metalowego o długości 330 m, wzdłuż toru wyładunkowego bocznicy kolejowej” złożyła firma:

Wyrób Siatek Ogrodzeniowych Łukasz Maćko

ul. Handlowa 17

36-700 Lubaczów