Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku było ukoronowaniem całego szeregu różnorodnych działań polskich patriotów. Nie nastąpiło w jeden dzień-  był to proces, na który złożyły się wydarzenia odbywające się na terenie całego kraju. Po 123 latach niewoli (1795-1918) dzięki dążeniom niepodległościowym narodu oraz w wyniku klęski mocarstw zaborczych odrodziło się państwo polskie.

 

 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. Miał on wiązać się z datą zakończenia I wojny światowej oraz oddać hołd Józefowi Piłsudskiemu, pierwszemu Marszałkowi Polski, oraz osobie, która 11 listopada 1918 r. objęła zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim.  Do czasu wybuchu II wojny światowej, święto obchodzono tylko dwa razy: w 1937 i 1939. 22 lipca 1945 zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej. Dopiero po transformacji ustrojowej w 1989 roku wydźwięk obchodów 11 listopada uległ zmianie. Na mocy Ustawy z 15 lutego 1989 roku przywrócono ten dzień jako Narodowe Święto Niepodległości – jedno z najważniejszych świąt państwowych.

 

 

11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i zwycięstwa. Agresja Rosji na Ukrainę boleśnie przypomina nam, jaką wagę mają pokój, bezpieczeństwo i wolność. Uczcijmy więc ten dzień głęboką refleksją zarówno nad historią, jak i współczesnością naszego kraju.