PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu pn. „Świadczenie usług ochrony i dozoru mienia w budynku Ciepłowni Zasanie, położonym w Przemyślu przy ul. Emilii Plater 8″.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1710).

 

Termin składania ofert do 23.11.2022 godz. 13:00

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ