PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „51/2023 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy”.

Oferty prosimy składać elektronicznie na platformie eB2B lub na adres e-mail: przemysl@termika.pgnig.pl w terminie do dnia 14 grudnia 2023 roku godz. 13.00 zgodnie z załącznikami.

20230911_SWZ medycyna pracy_revBBS

20230911_Załącznik Nr 1 do SWZ medycyna pracy

20230911_Załącznik Nr 2 do SWZ_revBBS

20230911_Załącznik Nr 3 do SWZ_revBBS

20230911_Załącznik Nr 4 do SWZ_revBBS

20230911_Załącznik Nr 5 do SWZ_revBBS

Załącznik_nr_6_Umowa_świadczenie_usług_medycyny_pracy_revBBS