PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na „Przeprowadzenie wdrożenia, opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie do certyfikacji systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne, a także przygotowania organizacji do certyfikacji systemu KZR przez uprawnioną Jednostkę Certyfikującą”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 1710).

 

Termin składania ofert: do 23 lutego 2023 r. godz. 13.00.

 

20230207_SIWZ-CO2

20230207_Załącznik Nr 1 do SIWZ

20230207_Załącznik Nr 2 do SIWZ

20230207_Załącznik Nr 3 do SIWZ

20230207_Załącznik Nr 4 do SIWZ

20230207_Załącznik Nr 5 do SIWZ

20230207_Załącznik Nr 6 do SIWZ

20230207_Załącznik Nr 7 do SIWZ

20230207_Załącznik Nr 8 (UMOWA)