PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu pn. „Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego 275 kVA dla Ciepłowni Zasanie w Przemyślu”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert – 13.02.2023 r. godz. 13.00

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

zal_nr_1_

zal_nr_2_-_siwz

zal_nr_3_do_instrukcji_dla_wykonawców_rodo_3391251 BBS Draft v.1

zal_nr_4_oświadczenie_wykonawcy

zal_nr_5_do_instrukcji_dla_wykonawców_rodo_ BBS Draft v.1

zal_nr_6_oswiadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania_3391254

zal_nr_7