Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 1710).

SIWZ – KZR

SIWZ-KZR

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

 Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Zalącznik Nr 6 do SIWZ

Zalącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ umowa