PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na „Wykonanie ogrodzenia metalowego o długości 330 m, wzdłuż toru wyładunkowego bocznicy kolejowej”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

Termin składania ofert do 28 lutego 2023 roku godzina 13.00.

 

20230215_SIWZ-OGRODZENIE_BBS rev

20230215_Załącznik Nr 1 do SIWZ_BBS rev

20230215_Załącznik Nr 2 do SIWZ_BBS rev

20230215_Załącznik Nr 3 do SIWZ_BBS rev

20230215_Załącznik Nr 4 do SIWZ_BBS rev

20230215_Załącznik Nr 5 do SIWZ_BBS rev

20230215_Załącznik Nr 6 do SIWZ_BBS rev

20230215_Załącznik Nr 7 do SIWZ_BBS rev

20230115_Załącznik Nr 8 – umowa_BBS rev